Sereto sa sogana la mmala phatleng.

Sereto sa sogana la mmala phatleng.

Agee, Babina diphoofolo weeee! Nna ke Tilo ye teele ya bo Mmakgang ya ya madibeng ya boya le mekwapa ya ditshukudu. Ke tlogolo sa Tau tsa ga Mokgopo le Matebele makonkwane a ga Masekoameng.
Ke bitswa sogana la mmala phatleng, hlogo ke imelwa ke ya go ikgetha. Aowa, ga se motsokotsoko wa gapu la go butswa ka letsatsi, ka gare e rwele tsa go diega.
Naka tsa mogolle thutlwa ke ema ka dinanahla ka fihlelela. Leleme ka ganong le raragane, wa hloka tsebe tsa tonki o tla ngwala tlabego a remile gatee ka diteme a fetetse pele.
Tsa geso tsa bopedi ke kgotla o mone gonna. Ga ke di rate ke ya tepelela. Ga ke ile koma, ke no sitwa fela ke go bina koma ya banna. Nna koko ke lejakane, lenna katara ya bazalwane ke ya e binela.
Kgodu, dikgobe, ditloro, dinyebu le maraka ke gotse ke kgaphola. Pudi yeso mapundaka ke gama mothobe ya ba sejo sa banna.
Nchadinyana kgomo yeso n ka se e kalele le ga tee. Ga e tsheke e rwala kgalabje ka dinaka. Ke e disa ka go nanaketsa.
Kopelo tsa bo Sadi le Pheladi ke phasa malopo ka tsona. Bana beso bao ke ntshanago le bona sa inong ba mathwasane, ba tidinya moropa hlogo ke selepe e kgalemela lenyatso.
Ageeeeeeeeee! Go ya pele n ka se ye ke tshaba baditi.

Advertisements

4 responses

  1. ageee………..gegeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!tlogolo sa batau,batho ba itheta hle…*proudly Limpopian-mopedi ka sebele.keep it up bra

  2. “LETSWAI NAMENG………….”

  3. Lebohang Timasala | Reply

    Helang bara ba Rantsho ke itumella boikgantso ka leleme le meetlo ya rona. Diteboho.

  4. Nna mmina kwena ke Ikgantšha Ka setšho sa gabo rena kere mošate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

KHATWOZA

A topnotch WordPress.com site

simplyphly.wordpress.com/

Highlights of the high life.....

A re di fefere le Tilo ngwana Rashaka

Independent. Unbiased. Critical.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: